Brief regering : Beleidsreactie op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Download

Indieners

  • Indiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) (Kamerstuk 25424-648)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35667-31 Motie van het lid Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

35667-32 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35667-26 Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie te kunnen verstrekken

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35667-35 Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35667-27 Motie van de leden Van den Berg en Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

24587-778 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz fors reduceren

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

35087-17 Motie van de leden Hijink en Bergkamp over de rechtsbescherming van cliënten expliciet benadrukken

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

35087-18 Motie van het lid Van der Staaij over onderzoek naar het aanwijzen van wijkverpleegkundigen als Wzd-functionaris

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

32399-69 Motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

32399-63 Motie van het lid Leijten over niet minder maar meer rechtsbescherming na harmonisering van de wetten

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

GGZ / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15