Brief regering : Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Medeindiener
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32317-828 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 maart 2023, over JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824)

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1915 Motie van de leden Van der Plas en Sjoerdsma over zich in Europees verband verzetten tegen de legalisering van pushbacks

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-02-2581 Nader gewijzigde motie van de leden Van Wijngaarden en Jasper van Dijk over visumvrij reizen voor Servië tijdelijk stopzetten als Servië haar visumbeleid en buitenlandbeleid niet voldoende heeft aangepast (t.v.v. 21501-02-2564)

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

32317-795 Motie van het lid Peters c.s. over zich binnen Europa met gelijkgezinde lidstaten voor Europees gefinancierde versterking van de buitengrenzen inzetten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

32317-794 Motie van de leden Brekelmans en Peters over er bij de Europese Commissie op aan dringen alle beschikbare middelen in te zetten om EU-Iidstaten de Dublin-verordening te doen naleven

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

32317-793 Motie van de leden Podt en Ceder over een plan opstellen met zuidelijke grenslanden om te komen tot opvang en asielprocedures die voldoen aan de Europese richtlijnen

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat JBZ-raad 8 en 9 december 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de Europese top van 9 en 10 februari 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 19:00

JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

JBZ-Raad te Luxemburg van 8 en 9 juni 2023 (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00