Brief regering : Verdeling fair pay middelen en regionale spreiding in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-505 Motie van het lid Werner c.s. over de conceptregeling wijzigen opdat geografische spreiding als volwaardig uitgangspunt voor de komende subsidieperiode wordt meegenomen

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00