Brief regering : Verlenging (tijdelijke) transitieprestatie en uitkomsten NZa onderzoek productiviteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25424-686 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport MIND onderzoek wachttijden ggz (Kamerstuk 25424-678)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25424-655 Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de prikkels van het zorgprestatiemodel per 2024 de juiste kant op sturen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25424-652 Motie van het lid Agema over de NZa laten onderzoeken of een beschikbaarheidsbijdrage een oplossing biedt voor de onvoldoende beschikbaarheid van cruciale ggz voor de allerzwaarste pati├źnten

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24