Brief regering : Voortgangsrapportage prijsplafond Q3

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-XIII-84 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over Groningen

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

36410-XIII, eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XIII-14 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

36410-XIII-7 Nota van wijziging

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

36410-XIII, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 9 oktober 2023)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener D.S. Nava, griffier

Memorie van toelichting

36410-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36410-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie (gewijzigd/nader)

36200-124 Gewijzigde motie van het lid Maatoug c.s. over in de compensatieregeling een mogelijkheid opnemen voor het achteraf verrekenen van (over)winsten van energiebedrijven (t.v.v. 36200-97)

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

36200-84 Motie van het lid Alkaya over ingrijpen als compensatiegeld voor energiebedrijven wordt gebruikt voor bonussen, dividenduitkeringen of aankoop van eigen aandelen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36200-118 Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30