Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35298-19 Motie van het lid Strolenberg over het bedrag per inwoner dat toereikend zou moeten zijn voor onafhankelijk rekenkameronderzoek

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35513-13 Motie van het lid Leijten over wetenschappelijk onderzoek naar regionale regelingen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35513-11 Motie van het lid Bromet over een kader voor democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Wet versterking decentrale rekenkamers (35298)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24