Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-IV-15 Motie van de leden Van den Berg en Kamminga over aanbevelingen doen voor het land- en tuinbouwbeleid op de BES-eilanden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-48 Motie van de leden Van Raan en Teunissen over steun aan het bestuur van Bonaire voor toezicht en handhaving

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

33576-208 Motie van de leden De Groot en Bromet over de streefdoelen voor koraalbedekking in Caribisch Nederland medio 2021 vaststellen

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-209 Motie van de leden Bromet en De Groot over de Kamer informeren over de uitvoeringsagenda's voor natuurherstel per eiland

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30