Brief regering : Meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VII-30 Motie van de leden Bromet en Mohandis over uitwerken of en hoe de nieuwe financieringssystematiek wettelijk verankerd kan worden

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-89 Motie van de leden Van Weyenberg en Inge van Dijk over een uitvoeringsplan voor de nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiƫle Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Financiƫn decentrale overheden

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30