Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

25424-640 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over met voorstellen komen hoe best practices breed binnen Nederland opgeschaald kunnen worden (t.v.v. 25424-634)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25424-627 Motie van de leden Van den Hil en Van den Berg over aanjaagteams voor de regionale uitvoering van het Integraal Zorgakkoord

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

31765-683 Motie van de leden Paulusma en Raemakers over de vergoeding alleen verlagen in de wijkverpleging en de ggz waar ongecontracteerde zorg daadwerkelijk een probleem vormt

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-93 Motie van de leden Van Baarle en Kuzu over preventiemaatregelen om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg korter te maken

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-85 Motie van de leden Pouw-Verweij en Van der Staaij over erop toezien dat de aanvraag voor transformatiemiddelen soepel verloopt

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-45 Motie van het lid Agema over komen tot goedkopere zorg door betere zorg

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

31765-686 Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over de afspraken met huisartsen en wijkverpleging actief monitoren

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

29247-357 Motie van het lid Den Haan over alleen nog subsidies verstrekken voor pilots die structureel worden geïmplementeerd

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:16

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie (CD 2/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Integraal Zorgakkoord

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55