Brief regering : Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Kamer

34891-26 Brief van de Voorzitter inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Eindtekst

34891, eindtekst

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34891, bijgewerkt t/m nr. 14 (overnamebrief d.d. 9 maart 2022)

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34891-14 Brief van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34891-11 Brief van de leden Ellemeet en Ploumen inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Paternotte en Tellegen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

34891-12 Tweede nota van wijziging

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

34891-10 Nota van wijziging

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34891-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34891-8 Verslag

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

34891-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34891-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34891-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34891-4 Brief van het lid Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34891-2 Voorstel van wet

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34891-1 Geleidende brief

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34891-3 Memorie van toelichting

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Hoofdelijke stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00