Brief regering : Aanbevelingen n.a.v. het evaluatierapport 'Besluit Adviescollege levenslanggestraften'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24587-871 Motie van de leden Eerdmans en Ellian over slachtoffers en nabestaanden een zwaarwegende stem geven bij gratiebesluiten

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30