Brief regering : Minder Hinder-pakket en wijziging tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XII-48 Motie van het lid Minhas c.s. over versterking van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Spoor (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00