Brief regering : Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35603-59 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over geen kerncentrale realiseren in de provincie Groningen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

35603-51 Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20