Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27923-450 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 december 2022,over Leraren en Lerarenopleidingen

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36200-VIII-88 Motie van het lid Van Meenen over een meer verplichtende samenwerking tussen besturen voor het bestrijden van het lerarentekort

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-80 Motie van de leden El Yassini en Paul over kaders voor het begeleiden van nieuwe leraren en afspraken over het behouden van zijinstromers en nieuwe leraren

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-81 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het komen tot een landelijk netwerk van invalpools en niet langer inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-94 Motie van het lid De Hoop c.s. over meer regie voeren op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-82 Motie van het lid Kwint over regelen dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract krijgen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-90 Motie van de leden Van Meenen en Paul over sociale partners oproepen om meer belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-111 Motie van de leden Bisschop en Peters over verkennen in hoeverre een beperking van de onderwijstijd en keuzes in het curriculum kunnen bijdragen aan het beperken van het lerarentekort

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-99 Motie van het lid Van der Molen over aanpakken rond zijinstromers met elkaar verbinden en stoppen met aparte financiële regelingen om leraar te worden

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1135 Motie van het lid Gündogan c.s. over de meerurenbonus meenemen als een van de te verkennen opties

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-24 Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31293-626 Motie van de leden De Hoop en Segers over het voeren van lastige gesprekken onderdeel maken van de lerarenopleiding

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-15 Motie van het lid Peters over een lerende cultuur meenemen in de uitwerking van de wettelijke eisen voor strategisch personeelsbeleid

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Leraren en Lerarenopleidingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25