Brief regering : Vrij en veilig onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Nazending beslisnota bij brief Vrij en veilig onderwijs (Kamerstuk 31293-653)

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven