Brief regering : Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (Kamerstuk 31839-902)

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Medeindiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-899 Motie van het lid Peters over bezien welke andere financieringsvormen passend zijn voor gecertificeerde instellingen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-902 Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889)

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-901 Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881)

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00