Brief regering : Maatregelen in de nota’s van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 36202

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

36202-60 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 oktober 2022, over het Pakket Belastingplan 2023 (voortzetting)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota van wijziging

36202-38 Vijfde nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

36202-34 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 oktober 2022, over het Pakket Belastingplan 2023

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36202-24 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36202-21 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36202-14 Nader verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36202-8 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

36202-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25