Brief regering : Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

Download

Indieners

 • Indiener
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Medeindiener
  W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
 • Medeindiener
  E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Medeindiener
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

26643-972 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2023, over Kunstmatige intelligentie

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

Nazending beslisnota bij de Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Kunstmatige intelligentie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30