Brief regering : Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 35925-I-7)

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Rutte, minister-president

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Motie

35925-I-7 Motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35470-I-8 Motie van de leden Sneller en Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

33000-III-7 Motie Recourt/Van Raak over concrete criteria bij fiscale vrijstellingen

Indiener J. Recourt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Algemene Zaken en begroting van de Koning (I + III) (rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Algemene Zaken (35925-III) en Begroting Koning (35925-I)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Begroting Algemene Zaken (36200-III) + Koning (36200-I)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven