Brief regering : Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36200-VI, eindtekst

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VI-107 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Begrotingsdeel migratie) (voortzetting)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VI-97 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2022, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Begrotingsdeel migratie)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VI-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VI)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

36200-VI-1 Voorstel van wet

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-VI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) 1e TK)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) (antwoord 1e termijn +rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35