Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32043-577 Motie van het lid Den Haan over vroegtijdig inzetten op duurzame inzetbaarheid, leven lang leren en scholing voor ouderen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-43 Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-44 Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-33 Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over gebruik van de subsidieregeling voor het MIP voor vernieuwende opleidingsinitiatieven

Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-39 Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-114 Motie van het lid Van den Hul over een doelstelling voor een leven lang ontwikkelen voor mensen met flexcontracten

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00
Naar boven