Brief regering : Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2022 van de Europese Commissie

Download

Indieners

 • Indiener
  W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
 • Medeindiener
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Medeindiener
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Medeindiener
  G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35896-18 Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen en de ambtelijke top (t.v.v. 35896-12)

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-III-9 Motie van het lid Sneller over nadere informatie over financiële belangen van bewindspersonen

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2312 Motie van het lid Sjoerdsma over voorstellen om het anti-fraudemechanisme EDES te versterken

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35510-13 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35510-24 Motie van de leden Ploumen en Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 april 2021

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Begroting Algemene Zaken (35925-III) en Begroting Koning (35925-I)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven