Brief regering : Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 26643-902)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om antwoorden op SO over Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (26643-902) d.d. 30 september a.s. ruim voorafgaand aan het commissiedebat Telecomraad d.d. 30 november 2022 aan de Kamer te doen toekomen

Indiener L. Boeve , griffier

Motie

21501-33-933 Motie van het lid Ceder c.s. over het bezwaar tegen de introductie van een uniek en blijvend identificatienummer

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-932 Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over de inzet voor het voorstel voor een raamwerk voor een Europese Digitale identiteit

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Telecomraad d.d. 3 juni 2022 (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (26643-902)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30