Brief regering : Staat van het Consulaire editie 2022

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35925-V-114 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2022, over Consulaire Zaken

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35925-V-54 Motie van de leden Brekelmans en Sjoerdsma over nieuwe mogelijkheden voor digitalisering van producten en diensten voor Nederlanders in het buitenland

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-31-628 Motie van het lid Paternotte c.s. over de reisadviezen met spoed herijken

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Informele EU-gezondheidsraad van 12 oktober 2021 (21501-31-627)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:40

Tweeminutendebat Consulaire Zaken (CD d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Consulaire Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00