Brief regering : Uitspraak van de Hoge Raad inzake het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw

Download

Indieners

  • Indiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35756-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35756-5 Verslag

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Koninklijke boodschap

35756-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Memorie van toelichting

35756-3 Memorie van toelichting

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

35756-2 Voorstel van wet

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35756-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15