Brief regering : Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om stand-van-zakenbrief tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB

Indiener D.S. Nava, griffier

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Bedrijfslevenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven