Brief regering : Reactie op de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46)

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-VII-46 Motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

32820-252 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de verduurzaming van monumenten

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

32820-238 Motie van de leden Bisschop en Laan-Geselschap over een actieplan voor energiebesparing in monumenten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Cultuur (AO d.d. 30/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over bescherming en behoud van erfgoed

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44