Advies Afdeling advisering Raad van State : Advies Afdeling advisering Raad van State bij het amendement bij het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35825-13)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35825-16 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)

35825-13 Gewijzigd amendement van het lid Van Ginneken ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in “x”

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35825-8 Nota van wijziging

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35825-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35825-6 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35825-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35825-2 Voorstel van wet

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Memorie van toelichting

35825-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Koninklijke boodschap

35825-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30