Brief regering : Stand van zaken Fit for 55-pakket

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

22112-3383 Motie van het lid Grinwis c.s. over zich in Europees verband inzetten voor het blijven koppelen van het energielabel aan het primair fossiel energieverbruik

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3365 Motie van de leden Kröger en Boucke over eerder dan nu gepland de gratis rechten van de luchtvaartsector uit de markt halen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3362 Motie van de leden Thijssen en Kröger over onderzoeken van de gevolgen van inclusie van de chemische sector in CBAM

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3359 Motie van de leden Erkens en Bontenbal over het voorkomen van weglek van export en CO2 bij Fit for 55

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3366 Motie van de leden Kröger en Thijssen over onderzoeken in hoeverre de invoering van CBAM een obstakel vormt voor ontwikkelingslanden

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3357 Motie van het lid Boucke over een onderzoek naar versnelde afbouw van gratis emissierechten

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Fit for 55 – CBAM en ETS (CD d.d. 27/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Fit for 55 (CD d.d. 07/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven