Brief regering : Accountability voor misdrijven begaan tegen Jezidi’s en ondersteuning van Jezidi-slachtoffers

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29754-631 Motie van de leden Van Nispen en Kuik over bezien hoe organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van oorlogsmisdrijven actiever kunnen worden ondersteund

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XVII-55 Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over hulpprogramma's voor jezidivrouwen die vanwege seksueel geweld niet terug kunnen naar hun gemeenschap (t.v.v. 35925-XVII-32)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme (CD d.d. 26/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05