Brief regering : Voortgangsrapportage Actieplan Strafrechtketen

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36100-VI-12 Motie van de leden Mutluer en Ellian over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

31015-231 Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verminderen van de doorlooptijden in zedenzaken

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Kindermisbruik en seksueel geweld (CD d.d. 16/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Slotwet en Jaarverslag

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtketen (is verplaatst naar 1 juni 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Strafrechtketen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19