Brief regering : Nederlandse instemming met het openen van Cluster 4 met Servië

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2452 Motie van de leden Kamminga en Piri over geen nieuwe stappen in het toetredingsproces van Servië indien er geen of onvoldoende voortgang is op het gebied van de rechtsstaat

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2358 Motie van de leden Kamminga en Amhaouch over het aangescherpt toetredingsonderhandelingskader voor nieuwe EU-lidstaten

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid
Naar boven