Brief regering : Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat, over wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35756-13 Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35756-16 Motie van het lid Beckerman over de toelating van het gebruik van mengsels standaard laten onderzoeken voordat individuele stoffen kunnen worden toegelaten

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35756-12 Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven