Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35387-16 Gewijzigde motie van de leden Strolenberg en Van der Graaf over een jaarlijkse stand-van-zakenbrief omtrent de aanbevelingen van de commissie-Bosman (t.v.v. 35387-13)

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35387-12 Motie van de leden Inge van Dijk en Van der Graaf over bij uitvoeringsorganisaties aandringen op het in het jaarverslag opnemen van een top drie van gesignaleerde problemen in de uitvoering en de aanpak daarvan

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35387-8 Motie van het lid Van Baarle over standaard een doenvermogentoets bij wetsvoorstellen en beleidsvoornemens die uitvoeringsorganisaties of dienstverlening raken

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35387-10 Motie van de leden Inge van Dijk en Van der Graaf over een doenvermogentoets bij voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35788-151 Motie van de leden Den Haan en Hermans over bij uitvoeringstoetsen ook duidelijk het burgerperspectief voor ogen houden

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35510-73 Motie van de leden Grinwis en Leijten over een telefoonnummer van een ter zake kundige medewerker op alle relevante brieven van overheidsinstanties

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven