Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29826-138 Motie van het lid Grinwis c.s. over met middelgrote industrie en industrieel mkb verkennen welke extra CO2-reductie en energiebesparing mogelijk is

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-41 Motie van de leden Van der Lee en Erkens over het effectief en juist handhaven van de energiebesparingsverplichting voor ETS-bedrijven

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-782 Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over voorwaarden voor effectieve bijdrage van energiecertificaten aan energiebesparing

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30
Naar boven