Brief regering : Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VI-118 Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de aanpak van criminele uitbuiting integraal onderdeel laten zijn van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit (t.v.v. 35925-VI-74)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-68 Motie van het lid Van der Werf c.s. over bestaande effectieve interventies tegen ondermijning gericht op jongeren ook aan kleinere gemeenten beschikbaar stellen

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

29911-289 Motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over een pilot met een multidisciplinair toezichtteam voor intensiever reclasseringstoezicht

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven