Brief regering : Informatie over een aantal onderwerpen aangaande het visserijbeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XIV-51 Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over het inventariseren van de grootste knelpunten voor palingmigratie

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

29675-205 Motie van de leden Bisschop en Boswijk over een praktijktoets met een systeem met optische herkenning en registratie van vangsten zonder cctv controle

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1314 Motie van de leden Boswijk en Bisschop over eerst de uitvoerbaarheid van de wijziging van de Controle Verordening Visserij uitwerken voordat definitief wordt ingestemd met de richtlijnen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Visserij (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Visserij en tuinbouw

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven