Brief regering : Stand van zaken gesprekken met de regio over schade, versterken, de aanpak van funderingsproblematiek en perspectief Groningen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33529-960 Motie van de leden Van Wijngaarden en Agnes Mulder over wensen vanuit de regio over betere verbindingen bespreken

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de gaswinning in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven