Brief regering : Uitvoering moties Inge van Dijk c.s. over snel internet buitengebieden en Inge van Dijk-Rajkowski over mobiele bereikbaarheid 112 (Kamerstuk 24095-535 en 536)

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24095-535 Motie van de leden Inge van Dijk en Rajkowski over het ontsluiten van de "witte gebieden"

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

24095-536 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over technologische alternatieven voor snel internet onderzoeken

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat telecommunicatie (CD d.d. 20/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven