Brief regering : Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat, over de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35920-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven