Brief regering : Stand van zaken vogelgriep

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28807-247 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over het onderzoeken en monitoren van de effecten van vogelgriep op wilde soorten in de natuur

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD d.d. 24/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven