Brief regering : Reactie op de motie van het lid Bromet over een ontwikkelstop voor woningbouwlocaties op slappe grond (Kamerstuk 27625-581)

Download

Indieners

  • Indiener
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27625-578 Motie van het lid Bromet over een ontwikkelstop voor woningbouwlocaties op slappe grond

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Water (CD 7/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven