Brief regering : Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022 (Kamerstuk 21501-02-2507)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Motie

21501-02-2499 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het op zeer korte termijn opschroeven van de militaire steun aan Oekraïne

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven