Brief regering : Tweede concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek inzake eerste juridische analyse publicatie eindbegunstigdenoverzicht concept-Herstel- en Veerkrachtplan

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

21501-07-1796 Motie van het lid Gündogan c.s. over tegemoetkomen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (CD d.d. 17/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven