Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-905 Motie van de leden Goudzwaard en Peter de Groot over de Ladder uit de Omgevingswet verwijderen om de buitenstedelijke bouwopgave te versnellen

Indiener M. Goudzwaard, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-113 Motie van het lid Geurts c.s. over een duidelijke definitie van harde en zachte bouwplannen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-62 Motie van het lid Koerhuis over in gesprek gaan over een woondeal Breda-Tilburg

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

32847-774 Motie van het lid Bromet c.s. over de mogelijkheden uit de Wet voorkeursrecht gemeenten onder de aandacht van gemeenten brengen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

32847-770 Motie van het lid Beckerman c.s. over bij het verlenen van financiƫle steun eisen dat zeggenschap van bewoners goed geregeld is

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VII-64 Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over experimenten met bestemmingscategorie sociale koop

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-19 Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over de bouwopgave

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Wonen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00
Naar boven