Brief regering : Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35830-VIII-18 Motie van de leden Westerveld en Kwint over een passend onderwijsaanbod voor mensen met een handicap en/of neurodivergente personen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29338-227 Motie van het lid Van Meenen over advies vragen over het inclusiever maken van het hoger onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34562-12 Motie van de leden Jetten en Van den Hul over onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap die 30 jaar of ouder zijn

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

31524-425 Motie van de leden Kuik en Westerveld over wettelijke aanpassingen voor informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31497-275 Motie van het lid Rog over maatwerk binnen de regels voor vavo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (29338-226)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

MBO

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven