Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-A-67 Gewijzigde motie van de leden Minhas en Van der Molen over een integraal MIRT-onderzoek voor de Lelylijn (35925-A-47)

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-A-68 Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Alkaya over opname van de Lelylijn in het TEN-T extended kernnetwerk (t.v.v. 35925-A-54)

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-63 Motie van het lid Van Raan over duidelijk maken dat niet iedere auto in Nederland te vervangen is door een zero-emissievariant

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-42 Motie van de leden Koerhuis en Minhas over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de Rijn tussen Koblenz en Karlsruhe

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-44 Motie van het lid Koerhuis over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de N33 en de bruggen over de vaarweg Lemmer-Delfzijl

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-56 Motie van het lid Van der Molen over in kaart brengen welke infrastructuurprojecten onder druk komen te staan door hoge grondstofprijzen en grondstoffenschaarste

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-43 Motie van de leden Koerhuis en Madlener over fors en snel investeren in stikstofdeskundigen, onder andere op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-61 Motie van het lid Bouchallikh over een programma in het MIRT wijden aan de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-40 Motie van het lid Madlener over de capaciteit voor het maken van stikstofberekeningen uitbreiden, samen met provincies en gemeenten

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-51 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het aan de Kamer voorleggen van het afwegingskader voor de 7,5 miljard euro voor de ontsluiting van woningbouw uit het coalitieakkoord

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-53 Motie van het lid Van Ginneken over een plek voor fietsinfrastructuur met lagere drempelbedragen in het MIRT

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35925-A-57 Motie van de leden Van der Molen en Minhas over de Lelylijn toevoegen aan de lijst projectvoorstellen die voor medefinanciering vanuit het CEF in aanmerking komen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

29984-959 Motie van het lid De Hoop c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden voor de spoorbrug in Maastricht

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-21 Motie van het lid Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-37 Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-22 Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-18 Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie

29398-949 Motie van de leden Peter de Groot en Geurts over een onderzoek naar de invloed van andere weggebruikers op de veiligheid van fietsers

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

29984-934 Motie van de leden Boulakjar en Alkaya over realisatie van een tweede sneltrein tussen Maastricht, Heerlen en Aken

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

29984-933 Motie van de leden Geurts en Minhas over een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de verbinding Eindhoven CS-Aken

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-82 Motie van het lid Geurts over onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N50

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

23645-745 Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over een plan voor de korte termijn voor reistijdverkorting tussen Noord-Nederland en de Randstad (t.v.v. 23645-738)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-37 Motie van het lid Stoffer c.s. over zo snel mogelijk beginnen met de aanpak van knooppunt Hoevelaken

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-92 Motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52