Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29628-1091 Motie van de leden Mutluer en Michon-Derkzen over het voor boa's mogelijk maken om het rijbewijzenregister van de RDW te raadplegen

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1088 Motie van de leden Michon-Derkzen en Knops over het wijzigen van de criteria voor behoud dan wel toekenning van een wapen aan groene boa's

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VI-53 Motie van het lid Van Dam over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie & Veiligheid (35300-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10