Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31305-350 Motie van de leden Bontenbal en Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorleggen aan de Kamer

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

31305-343 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het uitwerken van een nulemissie-vlootnormering

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35910-15 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over voorfinanciering van de verduurzaming van de transportsector

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

32813-741 Motie van het lid Nijboer c.s. over in de showroom communiceren over de gebruikskosten van een auto

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35626-23 Motie van het lid Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10