Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag van een wetgevingsoverleg

35394-47 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

35394, eindtekst

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35394-23 Vijfde nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota van wijziging

35394-22 Vierde nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijgewerkte tekst

35394, bijgewerkt t/m nr. 23 (Vijfde NvW d.d. 20 juni 2022)

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35394-20 Derde nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek stand van zaken wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35394)

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

35510-13 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35394, bijgewerkt t/m nr. 12 (Tweede NvW d.d. 27 augustus 2020)

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35394-12 Tweede nota van wijziging

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35394-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35394-6 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

35394, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvW d.d. 3 maart 2020)

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35394-5 Nota van wijziging

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

35394-1 Koninklijke boodschap

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

35394-3 Memorie van toelichting

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35394-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35394 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35394-2 Voorstel van wet

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14